facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

ORGANIZATORZY

KOMITET ORGANIZACYJNY CYBERSEC

 

Izabela Albrycht - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC

Mirosław Maj - Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC


ORGANIZATOR

 

 

 

Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym – think tank – o charakterze non profit, założonym w 2000 r.

W prace Instytutu zaangażowani są naukowcy, pracownicy polskiej i europejskiej administracji oraz praktycy działalności publicznej i społeczno-gospodarczej. Instytut tworzy ekspertyzy i rekomendacje programowe dla europejskich i polskich instytucji publicznych. 

Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania dla Polski i Europy, a także dla sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Opracowania Instytutu były i są podstawą zarówno ważnych reform legislacyjnych, jak i merytorycznym wsparciem dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje.

Od 2011 roku Instytut Kościuszki realizuje projekt „Cel: Cyberbezpieczeństwo”, który jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa, podmiotów komercyjnych i obywateli. Instytut Kościuszki współpracuje w tym obszarze z kompetentnymi instytucjami państwowymi         w Polsce m.in.: Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższą Izba Kontroli,     tworząc ekspertyzy, raporty i propozycje legislacyjne. Eksperci Instytutu Kościuszki biorą udział jako mówcy w najważniejszych konferencjach poświęconych       sprawom cyberbezpieczeństwa w Europie i na świecie. Komentują również dla mediów wydarzenia związane z tymi zagadnieniami.

 

PARTNER I WSPÓŁORGANIZATOR

 

 

 

KRAKOW CONVENTION BUREAU (KCB) od 2004 roku działa w strukturach Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa na zasadach non-profit. Obecnie funkcjonuje w Wydziale Promocji i Turystyki.

 

MISJA:

Budowanie wizerunku Krakowa oraz prezentacja jego zasobów i wartości, dzięki którym Miasto jest ważnym punktem na mapie międzynarodowego przemysłu spotkań.

DZIAŁANIA:

 • Udział w międzynarodowych imprezach targowych
 • Pozyskiwanie nowych spotkań i wydarzeń biznesowych dla Krakowa
 • Realizacja podróży / wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy oraz organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych w tym konferencji, Kongresów oraz podróży motywacyjnych
 • Współpraca z mediami zagranicznymi oraz zamieszczanie artykułów i reklam promujących Kraków jako destynację biznesową
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami branży spotkań m.in. PCO, DMC, hotele, usługi przewodnickie, firmy transportowe i cateringowe
 • Nawiązywanie współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym m.in. w ramach Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
 • Gromadzenie i opracowanie danych statystycznych nt. spotkań i wydarzeń biznesowych odbywających się  w Krakowie i Małopolsce
 • Utrzymywanie stałej współpracy z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań
 • Publikacja i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych

 

WSPÓŁORGANIZATOR

 

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń powstała w czerwcu 2010 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

Osiągnięcie tych celów fundacja realizuje poprzez działalność w trzech głównych obszarach:

 • UŚWIADAMIANIA o zagrożeniach teleinformatycznych,
 • REAGOWANIA na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

POWERED BY

PROIDEA jest firmą zaangażowaną w produkcję i kompleksową organizację wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Specjalizuje się w eventach dla branży IT/Tech i wspiera rozwój tego rynku w Europie Centralnej i Wschodniej. Podczas 10 lat aktywności zyskała zaufanie wielu międzynarodowych ekspertów, którzy regularnie dzielą się swoją wiedzą na organizowanych przez nią konferencjach: PLNOG, Bitspiration, JDD, CONFidence, InfraXstructure and 4Developers. Jej klienci to m.in. Allegro oraz Cisco.

LOCATION

Wymiar cybernetyczny jest teraz centralną częścią niemalże każdego kryzysu i konfliktu. NATO wyraziło się jasno, że atak cybernetyczny może potencjalnie uruchomić odpowiedź zgodną z art. 5. Musimy wykrywać
i przeciwdziałać cyberatakom 
możliwie wcześnie, zwiększać naszą odporność i być w stanie szybko przywracać nasze zdolności. Bardziej aktywna polityka cybernetyczna powinna być kluczowa podczas przygotowań do Szczytu w Warszawie.

Jens Stoltenberg
Sekretarz Generalny NATO

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015