facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

RADA REDAKTORÓW

CZŁONEK HONOROWY RADY

 

Dr James Andrew Lewis

Dyrektor, Strategic Technologies Program, Center for Strategic and International Studies (CSIS), USA

 

REDAKTOR NACZELNA

 

Joanna Świątkowska

Dyrektor Programowy CYBERSEC, ekspert Instytutu Kościuszki ds. cyberbezpieczeństwa, Polska

 

CZŁONKOWIE RADY

 

Alexander Klimburg

Pracownik naukowy, Atlantic Council / Hague Centre for Strategic Studies 

 

Helena Raud

Członek Zarządu, European Cybersecurity Initiative, Estonia

 

Keir Giles

Dyrektor, Conflict Studies Research Centre (CSRC), UK

 

ASSOCIATE EDITOR

 

Izabela Albrycht

Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki, Polska

 

WYDAWCA

 

 

 

Instytut Kościuszki

Instytut Kościuszki – think tank kreujący nowe idee dla Polski i Europy – jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym o charakterze non-profit, założonym w 2000 r., którego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego.

Instytut Kościuszki regularnie współpracuje z organizacjami w kraju i na świecie, w celu zainicjowania publicznej debaty, poruszając naglące strategiczne kwestie. Prowadząc równocześnie szerokie spektrum badań, Instytut realizuje swój flagowy projekt dotyczący cyberbezpieczeństwa, organizując Pierwsze Coroczne Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC. 

LOCATION

Wymiar cybernetyczny jest teraz centralną częścią niemalże każdego kryzysu i konfliktu. NATO wyraziło się jasno, że atak cybernetyczny może potencjalnie uruchomić odpowiedź zgodną z art. 5. Musimy wykrywać
i przeciwdziałać cyberatakom 
możliwie wcześnie, zwiększać naszą odporność i być w stanie szybko przywracać nasze zdolności. Bardziej aktywna polityka cybernetyczna powinna być kluczowa podczas przygotowań do Szczytu w Warszawie.

Jens Stoltenberg
Sekretarz Generalny NATO

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015