facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Mirosław Wróblewski

Lawyer and Political Scientist - Poland

 

A Lawyer, Certified Internal Auditor and Civil Servant. From 2007, he is the Head of the Constitutional, International and European Law Department in the Office of the Ombudsman of Poland. He served as Ombudsman’s Representative to the Programme of Cooperation of the Ombudsmen from the Countries of theEastern Partnership.

Since 2012 he has been a member of the EU Fundamental Rights Agency Management Board in Vienna, he has been Chairman of the FRA Budget Committee, and from 2015 has been a member of the FRA Executive Committee.

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015