facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Tomasz Szewczyk

Chief Expert in the Protection and Security Bureau of the Polish Security Printing Works (PWPW SA)  - Poland

 

Before joining the PWPW SA, Mr. Szewczyk was the Head of the Critical Infrastructure Protection Unit at the Government Centre for Security (2008-2015).

He represented Poland at the CIP Point of Contact meetings at the European Commission, and from 2012 to 2015 held the post of the Vice-chairman of the Industrial Resources and Communications Service Group (IRCSG) Industry in the North Atlantic Treaty Organisation. He is a graduate of Warsaw University (with an MA in political science) and the National School of Public Administration. 

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015