facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Bart Smedts

Research Fellow at the Royal Higher Institute for Defence (RHID), Centre for Security and Defence Studies (CSDS) - Belgium

 

Bart Smedts was appointed to air defence operations, where he obtained all operational ranks. After a short graduation programme in biotechnology in 1997, he obtained a Master’s degree in chemistry and joined the Royal Military Academy as Professor Assistant in mathematics and chemistry.

Forensic analysis of explosives and war agents led him to the start-up of the Federal Orientation Laboratory against CBRN-threats in Peutie.

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015