facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Fernando J. Sánchez Gómez

Director of the National Centre for the Protection of Critical Infrastructures, Secretary of State for Security, Ministry of the Interior – Spain

 

Mr. Sánchez-Gómez currently coordinates the drafting and development of diverse regulation on CIP in Spain. He is a member of the Spanish National Committee for CIP.

Mr. Sánchez-Gómez regularly collaborates in delivering various courses (to Master’s level, among others) on Defence and Security, conducted by universities and institutes. Fernando Sánchez-Gómez also participates frequently in conferences and seminars, both domestic and international, focused on the field of security and critical infrastructure protection.

LOCATION

Wymiar cybernetyczny jest teraz centralną częścią niemalże każdego kryzysu i konfliktu. NATO wyraziło się jasno, że atak cybernetyczny może potencjalnie uruchomić odpowiedź zgodną z art. 5. Musimy wykrywać
i przeciwdziałać cyberatakom 
możliwie wcześnie, zwiększać naszą odporność i być w stanie szybko przywracać nasze zdolności. Bardziej aktywna polityka cybernetyczna powinna być kluczowa podczas przygotowań do Szczytu w Warszawie.

Jens Stoltenberg
Sekretarz Generalny NATO

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015