facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Andrzej Najgebauer

Professor at the Military University of Technology, Faculty of Cybernetics – Poland

 

Mr. Najgebauer is a leader of Modelling and Simulation for Decision Support in Conflict and Crisis Situations Team; a member of IFORS, of the Polish Society of Operations Research and Systems Analysis, and of the Polish Society of Computer Simulation.

He is Polish representative of STO/NATO MSG and leader of NMSG 026 activity in field of Early Warning Systems for terrorist crisis. Mr. Najgebauer is also amember of the Advisory Board of the Polish Armed Forces in the field of Information Technology and Computer Simulation, and an Adviser of Polish Defence Holding. 

LOCATION

Wymiar cybernetyczny jest teraz centralną częścią niemalże każdego kryzysu i konfliktu. NATO wyraziło się jasno, że atak cybernetyczny może potencjalnie uruchomić odpowiedź zgodną z art. 5. Musimy wykrywać
i przeciwdziałać cyberatakom 
możliwie wcześnie, zwiększać naszą odporność i być w stanie szybko przywracać nasze zdolności. Bardziej aktywna polityka cybernetyczna powinna być kluczowa podczas przygotowań do Szczytu w Warszawie.

Jens Stoltenberg
Sekretarz Generalny NATO

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015