facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Michał Kurek

Executive Director in the Cybersecurity Department of EY Business Advisory – Poland

 

Mr. Kurek is a leader of the Advanced Security Centreand EY Competency Centre for technical aspects of IT security in the CSE region. He is also a member of ISSA, ISACA, and OWASP (where he is a member of the management board in Poland), and also the mentor of the SANS Institute in the area of web application security.

He is a graduate of Warsaw University of Technology’s Faculty of Electronics and IT and Faculty of Marketing and Management. 

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015