facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Robert Kośla

Regional Manager for Public Safety, National Security and Defence, Central and Eastern Europe, Microsoft - Poland

 

Robert has served over 20 years in Polish Armed Forces and the Polish Government agencies. He retired as Lieutenant Colonel from the Information Assurance Department (DBTI) of the National Internal Security Agency (ABW) in Poland.

He was a National Representative to NATO Information Security Sub-Committee and to NATO Cyber Defence Workshops. He was a member of NATO PKI Advisory Cell and also of the EU Council Security Committee (INFOSEC). He became National Project Manager for Schengen Information System implementation in Poland (2006 –2008).

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015