facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Joanna Kołodziej

Associate Professor at Kraków University of Technology – Poland

 

Professor Joanna Kołodziej is an Associate Professor at Kraków University of Technology. She is also a Principal Investigator and Chairwoman of the big COST Action – CHIPSET – High Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications.  

She holds a PhD in theoretical computer science fromthe Jagiellonian University in Kraków, and earned the title Doctor habilitatus at the Institute of Computer Science at the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015