facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Zbigniew Fałek

Cybersecurity Expert at the Kosciuszko Institute – Poland

 

Between the years 2006 and 2009, he was the Chairman of the Board of ZEŁ-T SA (currently PGE Dystrybucja SA), and served as Investment Director in RE-Invest Sp. z o.o. Since 2009 he has been working as a consultant.

He is a graduate of the Faculty of Management and Mathematics (IT) at the University of Łódź, Strategic Leadership Academy HBSP & CIMI and is a PhD student and Lecturer at the University of Łódź.

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015