facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

Manuel Barros

Director of Communication Security Department (DSC) of the Portuguese National Communications Authority Portugal

 

Mr. Barros represents the Authority in the Management Council of the Portuguese Electronic Certification System, the Technical Council for Accreditation of the Portuguese National Security Authority, the ENISA Management Board, and the OECD Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy.

He joined ANACOM in 1997 as Director of Standardisation and Certification (DNH), and since then assumed identical functions in the Equipment and Standardisation (DEN) and the Technology and Equipment (DTE) Departments and the Communications Security Office (GSC).

LOCATION

Kontynuujemy pracę z Parlamentem Europejskim i Radą aby sfinalizować Dyrektywę o o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS), która będzie stanowić fundament wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w całej UE.

Günther H. Oettinger
Komisarz UE ds. Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015