facebook twitter google-plus instagram youtube contact

Druga edycja corocznej konferencji poświęconej
strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa
     26-27 WRZEŚNIA 2016 - KRAKÓW

180 dni
20 godzin
15 minut
0 sekund

O CYBERSEC

MISJA

 

Budowa platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i kluczowych podmiotów sektora prywatnego w celu wypracowywania strategicznych decyzji wzmacniających poziom cyberbezpieczeństwa w Europie.

 

CZYM JEST CYBERSEC?

 

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

Celem CYBERSEC jest wypracowywanie praktycznych rekomendacji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie.

Rekomendacje pomogą również wzmocnić współpracę pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, Morza Bałtyckiego i innymi państwami Europy Centralnej               w ochronie cyberprzestrzeni.

Efektem corocznej edycji CYBERSEC będzie mocny impuls do rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa w wymiarze europejskim             i transatlantyckim.

 

DLACZEGO CYBERSEC?

 

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego oraz militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Jest to korzystne z punktu widzenia konkurencyjności biznesu i sprawnego funkcjonowania państw.

Rosnąca zależność od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wymaga od interesariuszy cyberprzestrzeni zbudowania systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to warunkiem rozwoju gospodarczego, stabilności społeczno-politycznej oraz bezpieczeństwa państw.

Coraz więcej państw dostrzega wagę cyberbezpieczeństwa i buduje w tym wymiarze zdolności defensywne i ofensywne. To jednak dopiero początek drogi, na której dialog, współpraca i wymiana dobrych praktyk jest niezwykle istotna.

 

DLACZEGO TERAZ?

 

Incydenty w cyberprzestrzeni zdarzają się codziennie i mają poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym. Cyberataki na infrastrukturę krytyczną, zagrażają bezpieczeństwu państw i milionów ich obywateli. Przedsiębiorstwa, które stały się bezpośrednim lub pośrednim celem ataków, ponoszą olbrzymie straty. Dodatkowo, stale rośnie napięcie geopolityczne. 

Budowanie i wzmacnianie systemów cyberbezpieczeństwa powinno być teraz przedmiotem kompleksowej debaty i analizy. W czasie wielkich wyzwań dla Europy, CYBERSEC wypełnia lukę w kalendarzu najważniejszych wydarzeń i konferencji poświęconych strategicznym problemom cyberbezpieczeństwa.

 

DLACZEGO EUROPA?

 

Kryzys bezpieczeństwa w Europie związany z agresją Rosji wobec Ukrainy, atakami terrorystycznymi islamskich fundamentalistów oraz masową emigracją uchodźców przynosi nowe wyzwania. Wroga internetowa aktywność propagandowa oraz lawinowo rosnąca ilość cyberataków dowodzą, że państwa Unii Europejskiej muszą potraktować sprawy cyberbezpieczeństwa priorytetowo.

 

DLACZEGO WYMIAR EURO-ATLANTYCKI?

 

W ostatnim czasie ujawniły się różnice w podejściu do ochrony danych osobowych, prywatności i suwerenności między partnerami sojuszu transatlantyckiego. Potrzebne są dialog i wzmocniona współpraca, które pozwolą odbudować wzajemne zaufanie oraz wypracować nowe zasady ścisłej kooperacji w cyberprzestrzeni.

W obliczu nowych zagrożeń jest to gwarantem bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego.

 

DLACZEGO POLSKA?

 

CYBERSEC odbędzie się w Polsce – w kraju, który z racji geopolitycznych uwarunkowań oraz zaangażowania w politykę wschodnią UE jest szczególnie narażony na działania destabilizujące prowadzone w cyberprzestrzeni. Polska jest kluczowym aktorem w Europie Centralnej i jednym z największych państw Unii Europejskiej.         Jej zaangażowanie w tworzeniu politycznej agendy będzie miało wpływ na nową mapę drogową cyberbezpieczeństwa wykraczającą poza region.

Cyberbezpieczeństwo będzie jednym z głównych punktów zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. CYBERSEC będzie ważnym wydarzeniem przygotowującym tę dyskusję.

 

 

LOCATION

Wymiar cybernetyczny jest teraz centralną częścią niemalże każdego kryzysu i konfliktu. NATO wyraziło się jasno, że atak cybernetyczny może potencjalnie uruchomić odpowiedź zgodną z art. 5. Musimy wykrywać
i przeciwdziałać cyberatakom 
możliwie wcześnie, zwiększać naszą odporność i być w stanie szybko przywracać nasze zdolności. Bardziej aktywna polityka cybernetyczna powinna być kluczowa podczas przygotowań do Szczytu w Warszawie.

Jens Stoltenberg
Sekretarz Generalny NATO

PARTNERZY 2015

PATRONI HONOROWI

PATRONI

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Organizatorzy

Organizator

Partnerzy i współorganizatorzy

Współorganizator

Powered by

REKOMENDACJE 2015